Log ind for at vælge tid til målerudskiftning:

Du har modtaget et brev om, at du skal have udskiftet din vandmåler.
Indtast målernummer og adresse her nedenfor.
Oplysningerne finder du i det tilsendte brev.
Husk evt. foranstillede nuller på målernummeret.
Måler nr:
Måleradresse:
select
 

Her finder du log ind oplysningerne:

Udsnit af tilsendt brev.